Privaatsusreeglid

Teie andmehaldur on Abel Group OÜ, juriidilise isiku registrikood 14728290, aadress Akadeemia tee 78, Tallinn, Harjumaa, 12618, kontakttelefon  +372 55634266, meiliaadress: info@pulberkuunal.ee1.    MILLISEID MINU ISIKUANDMEID ME KOGUME JA TÖÖTLEME?  
1.1.    Me kogume ja töötleme ainult Teie asjakohaseid ja õigeid isikuandmeid, mis on vajalikud nende kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

1.2.  Isikuandmed, mida kogume ja töötleme teie ostu sooritamisel:
1.2.1.    Ostuandmed - Nimi, Perekonnanimi, Meiliaadress, Telefoninumber, Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress (kui see on asjakohane), Kauba kohaletoimetamise viis, Makseviis, Makse üksikasjad (sh pangakonto number), Põhiteave kolmandate isikute kohta, kes saavad kaupa vastu võtta.

Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada vaid juhul, kui tellimuse esitamisel soovite, et tarniksime kauba näidatud aadressile.

Tellimuse esitamisega saate määrata teise isiku, kes võtab vastu teie kaubad, kui selline isik on oma nõusoleku andnud. Esitades meile infot kolmandate isikute, kes võtavad kaup vastu, kohta,  te kinnitate, et teil on selliste isikute nõusolek tema isikuandmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks.
(Teie ja meie vahel sõlmitud müügilepingu alusel)
1.2.2.    Küpsiste andmed - E-poes tehtud toimingute andmed (Teie nõusoleku alusel)
1.2.3.    Analüütilised andmed - Soovime, et meie e-poode kasutamine oleks teie jaoks lihtne ja mugav, seetõttu teeme pidevalt oma tegevuse analüüsi, mille käigus me analüüsime ja haldame järgmisi isikuandmeid:
1.2.3.1  Ostude ajalugu, Meie e-poe sirvimise ajalugu, Maksete ajalugu, Tagasiside ostetud esemete kohta.
1.2.3.2. Küsitluste läbi  saadud vastused, Teie ja meie vastastikuse kommunikatsiooni ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus ja telefonivestlused. (Õigustatud huvi alusel)
1.2.4.    Turunduspakkumiste edastamise andmed - Selleks, et pakkuda teile üldiseid pakkumisi meie kaupade ja kampaaniate, loteriide ja projektide kohta, töötleme  , pakkumistest ja projektidest, käsitleme teie järgnevaid isikuandmeid: nimi, telefoninumber, E-posti aadress,  seadme identifitseerimisnumbrid.
(Teie ja meie vahel sõlmitud interneti-poe Pulberküünal.ee kasutamise ning teie poolt tellitud teenuse alusel)
1.2.5     Personaliseeritud andmed - Nimi, Perekonnanimi, Meiliaadress, Kohaletoimetamise aadress, Kohaletoimetamise meetodite ajalugu, Makseviiside ajalugu, Meie e-poes sirvimise ajalugu, ostude ajalugu, IP-aadress, Seadme identifitseerimise numbrid.
(Teie ja meie vahel sõlmitud interneti-poe Pulberküünal.ee kasutamise ning teie poolt tellitud teenuse alusel)
 

2.    MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME KOGUME JA TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID?
2.1.    Me kogume Teie isikuandmeid  täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 

2.2.    Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Selleks, et saaksime müüa teile kaupa, mille olete valinud Pulberküünal.ee e-kauplusest, peame töötlema järgmisi isikuandmeid:

 • Ostuandmed

Juhul kui te ei esita meile andmeid ostu kohta ei saa me üle anda teile kaupa, kuna nende andmete omamine on meile vajalik lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Samuti tuleneb kohustus omada neid isikuandmeid Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad interneti kaudu tehtud tehinguid ja raamatupidamist.
2.3.    Selleks, et pakkuda Teile laiemat juurdepääsu meie teenustele teenuslepingu alusel, st e-poe Pulberkuunal.ee kasutamislepingu alusel, töötleme teie järgmiseid isikuandmed: 

 • Registreerimisandmed
 • E-poe Pulberkuunal.ee teenuste kasutamisandmed

2.4.    Teie individuaalse teenuste osutamislepingu alusel tellitud teenuste osutamise eesmärgil ja selleks, et säästa teie aega ning automatiseeritud vahendite abil valida nimelt teile meeldivad ja teile aktuaalsed esemed. Selleks, et saaksime esitada teile isikupärastatud pakkumisi esitada, töötleme teie isikuandmeid: 

 • Turunduspakkumiste edastamise andmed
 • Personaliseeritud andmed

Üldise ja isikupärastatud pakkumise eesmärgil töötleme teie isikuandmeid ainult uudiskirja teenuse tellimisel. 
Teil on õigus oma tellimust igal ajal tühistada. Te saate teenuse tühistada saates meile oma teenusest loobumisavalduse e-posti teel info@pulberkuunal.ee või loobute tellimusest uudiskirjas toodud juhiste järgi.

2.5.    Soovime, et meie e-poe Pulberkuunal.ee kasutamine oleks teie jaoks lihtne ja mugav, seetõttu teeme pidevalt oma tegevuse analüüsi, mille käigus me analüüsime ja haldame järgmisi isikuandmeid:

 • Küpsiste andmed
 • Analüütilised andmed

2.6.    Teie taotluse alusel ja küsimuste puhul töödeldakse teie isikuandmeid:
Selleks, et pakkuda teile kvaliteetseid teenuseid ning tagada mitmekülgset teenust, töötleme teie isikuandmeid, millele on viidatud käesolevas privaatsuspoliitika punktis 1.2. Samuti,  töödeldakse neid ka teie küsimuste ja taotluste läbivaatamise eesmärgil.

  

3.    MITTENÕUSTUMINE ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA 
3.1.    Teil on alati võimalus mitte nõustuda teie isikuandmete töötlemisega, mida viiakse läbi teie nõusoleku alusel.  Ilma tellimuse täitmiseks nõutavate andmeteta ostu lõpetamine pole võimalik, kuna me ei saa sellist tellimust täita. 

4.    KELLELE ON ISIKUANDMED EDASTATAVAD 
4.1.    Isikuandmed on edastatavad vaid usaldusväärsetele kolmandatele pooltele, kellega oleme sõlminud lepingud ja ainult sellises ulatuses, kui on vajalik teenuse osutamiseks. Nõuetekohase teenuse osutamiseks edastame Teie isikuandmeid enda järgmistele partneritele: 
4.1.1.    Kullerteenust osutavatele ettevõtetele, kes tarnivad Teile kaupa Teie poolt näidatud aadressidele; 
4.1.2.    Turundusteenuseid osutavatele ettevõtetele.

4.2.    Lisaks esitame Teie isikuandmeid:  
4.2.1.    Õiguskaitseasutustele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele; 
4.2.2.    Riigiasutustele ja kohtutele, kui sellist nõuet näevad ette kohaldatavad õigusaktid.  

4.3.    Teavitame teid, et teie isikuandmeid edastatakse väljaspoole Euroopa Liitu. Teie isikuandmed väljaspool ELi edastatakse ainult järgmistel tingimustel:

 • Andmeid edastatakse ainult usaldusväärsetele partneritele, kes tagavad meie teenuste osutamist teile.
 • Selliste klientidega on sõlmitud andmete töötlemise lepingud, milles nad tagavad teie isikuandmete turvalisuse vastavalt seaduse nõuetele.
 • Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud selle riigi sobivuse, kus meie partner on asutatud, st on tagatud piisav turvalisuse tase.  
 • Partnerid tagavad isikuandmete turvalisuse kooskõlas ES-USA privaatsuskilbile.

5.    ISIKUANDMETE SÄILIVUSAEG 
5.1.    Teie isikuandmed  on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik kauba soetamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda  kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse Teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.

6.    TUTVUMINE TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETEGA  
6.1.    Teil on õigus tutvuda Teie isikuandmetega, mida me töötleme. Enda isikuandmetega saate tutvuda järgmistel viisidel: 
6.1.1.    Saate saata meile taotluse meili teel: info@pulberkuunal.ee;
6.1.2.    Saate meid teavitada enda soovist telefoni tel: +372 55634266

7.     ISIKUANDMETE KUSTUTAMINE  
7.1.    Teil on õigus esitada taotlus, et me ei töötleks Teie isikuandmeid ja hävitaks need. Teie isikuandmed hävitatakse peale Teie taotluse saamist.  
7.2.    Teie isikuandmeid ei hävitata meie andmebaasist, kui peale Teie taotluse saamist teeme kindlaks, et:
7.2.1.    Teie isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
7.2.2.    Te ei ole tühistanud nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks;  
7.2.3.    Te ei ole nõustunud isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks;  
7.2.4.    Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid kohustavad meid Teie isikuandmeid töötlema. 
7.2.5.    Peame töötlema Teie andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks  või kaitsmiseks.  

7.3.    Taotluse Teie isikuandmete kustutamiseks saate esitada järgmistel viisidel:  
7.3.1.    Saates meile taotluse meili teel: info@pulberkuunal.ee
7.3.2.    Teavitades meid telefoni teel:  +372 55634266;

8.     ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSE PIIRAMINE
8.1.    Teil on õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui Te olete piiranud meie õigust töödelda Teie isikuandmeid, ei tee me Teie isikuandmetega mingeid toiminguid peale nende säilitamise. Isikuandmete töötlemist saate Te piirata vähemalt ühel järgmistest asjaoludest: 
8.1.1.    Teie isikuandmed on ebatäpsed (Isikuandmete töötlemist piiratakse sellisel juhul kuni andmete täpsuse kontrollimiseni); 
8.1.2.    Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei ole nõus, et Teie isikuandmed kustutatakse;  
8.1.3.    Teie isikuandmed on vajalikud  õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks  või kaitsmiseks; 
8.1.4.    Teie isikuandmed on töödeldavad  vastu Teie tahtmist (Andmete töötlemine lõpetatakse peale seda, kui on kontrollitud, kas Teie isikuandmete töötlemise põhjused kaaluvad üle Teie soove).  

8.2.    Enda isikuandmete töötlemist saate Te piirata järgmistel viisidel:  
8.2.1.    Saates meile taotluse meili teel: info@pulberkuunal.ee;
8.2.2.    Teavitades meid telefoni teel: +372 55634266;

9.     ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEKU TÜHISTAMINE
9.1.    Te saate tühistada enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.  Nõusoleku saate tühistada: 
9.1.1.    Saates meile taotluse meili teel:  info@pulberkuunal.ee;
9.1.2.    Teavitades meid telefoni teel: +372 55634266.

10.     ANDMETE ÜLEKANDMISE ÕIGUS
10.1.    Õigus andmete ülekandmisele tähendab, et Teil on õigus saada struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas ja koostalitlevas vormingus Teie poolt esitatud isikuandmeid, mida me töötleme automatiseeritud vahenditega. Tehniliste võimaluste olemasolul ja Teie taotluse alusel võivad andmed olla edastatavad Teisele Teie poolt näidatud isikule.  
10.2.    Taotluse isikuandmete esitamiseks ja edastamiseks struktureeritud vormingus saate Te esitada järgmistel viisidel:  
10.2.1.    Saates meile taotluse meili teel:  info@pulberkuunal.ee;
10.2.2.    Teavitades meid telefoni teel: +372 55634266.

11.    TAOTLUSE ESITAMINE ENDA ÕIGUSTE RAKENDAMISEKS 
11.1.    Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi saate meile esitada järgmistel viisidel: 
11.1.1.    Saates meile taotluse meili teel: info@pulberkuunal.ee;
11.1.2.    Esitades meile taotluse telefoni teel: +372 55634266;
11.2.    Enda süsteemis tuvastame Teie isiku Teie meiliaadressi põhjal. Esitades meile taotluse ühel ära näidatud viisidest näidake alati ära enda meiliaadress, mille seisukohast kogutud teave on osutatav. Kui Te ei näita ära meiliaadressi või kui see ei ühti taotluse esitanud isiku meiliaadressiga, ei ole meil võimalik Teid asjakohaselt tuvastada ja Teile teavet esitada või Teie taotlust täita.   
11.3.    Kui Te tunnete, et Teie õigusi on rikutud, saate Te enda õiguste kaitsmiseks pöörduda riikliku andmekaitse inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on leitavad siin: https://www.aki.ee/.

12.    MIS ON KÜPSISED? 
12.1.    Küpsised on väiksed tekstifailid, mis on saadetavad Teie seadmesse kui külastate vastavat veebilehte. Küpsised aitavad meil tunda ära Teie seadet ja parandada meie veebilehe funktsionaalsust ning selle kasutamist. 
12.2.    Rohkem küpsiste ja nende kasutamise kohta lugege Küpsiste poliitikast.